top of page

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Oleme pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Käesolev privaatsuspoliitika („Privaatsuspoliitika“ või „Poliitika“) kehtib kõigi veebisaidiga seotud veebisaitide kohta. Veebisaidil olevate veebivormide kaudu esitatud andmete kaudu kogutud teavet ei kasutata muuks kui käesolevas privaatsuspoliitikas märgituks.
Me võime sellist kogutud isikuandmeid mõistliku aja jooksul uuesti kasutada ja säilitada, et saaksime lõpule viia mis tahes meie seotud teenused, sealhulgas meie enda toodete turustamine ja reklaamimine.


Veebisait võib teie külastuse kohta koguda teatud teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, Interneti-teenuse pakkuja nime ja Interneti-protokolli (IP) aadressi, mille kaudu Internetile juurde pääsete; veebisaidile sisenemise kuupäev ja kellaaeg; lehed, millele pääsete juurde veebisaidil olles, ja selle veebisaidi Interneti-aadress, mis teid otse veebisaidiga linkis on.


Seda teavet kasutatakse muu hulgas veebisaidi täiustamiseks, trendide analüüsimiseks ja veebisaidi haldamiseks. Kui teil on meie privaatsuseeskirjade kohta küsimusi või muresid, saatke meile e-kiri aadressile info@alende.org. See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud.


Veebisaidi kasutamisega kinnitate, et nõustute meie kasutustingimustega. Kui te ei nõustu selle poliitikaga, ärge jätkake veebisaidi kasutamist.


Teie jätkuvat veebisaidi kasutamist pärast privaatsuseeskirjade muudatuste postitamist loetakse nende muudatustega nõustumiseks. Veebisaidil registreerudes annate oma nõusoleku lubada meil teiega suhelda. Suhtlusvorm võib hõlmata, kuid mitte ainult, elektronposti, mobiilsidet (SMS) ja telefonikõnesid.


Kui peaksite meie veebisaidi kaudu edastama meile isikut tuvastavat teavet, ei jagata teie edastatud teavet kolmandate osapooltega, välja arvatud teie selgesõnalisel nõusolekul. Kui soovite meie teenustest loobuda, saatke palun e-kiri aadressile info@alende.org.
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud.

 

 

 

 

Veebisaidi kasutamine
Võite kasutada veebisaiti ainult sisu sirvimiseks, seadusliku teabe vabatahtlikuks sisestamiseks ega tohi kasutada veebisaiti muudel eesmärkidel, sealhulgas vale või pettuse andmete sisestamiseks, kuid mitte ainult. Saate veebisaiti kasutada ainult siis, kui olete täiskasvanud suur (üle 18-aastane) ja seetõttu on oluline teada, et alaealised ei pruugi seda veebisaiti kasutada. Veebisaiti ja seal pakutavat sisu ei tohi kopeerida, reprodutseerida, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, edastada ega levitada. Pange tähele, et sügav linkimine, manustamine või analoogse tehnoloogia kasutamine on rangelt keelatud. Veebisaidi ja / või sellel sisalduvate materjalide omavoliline kasutamine võib rikkuda kehtivaid autoriõiguse, kaubamärgi või muid intellektuaalomandi seadusi või muid seadusi.

Meie õigused
Võime: muuta või ajutiselt või jäädavalt muuta veebisaiti (või selle mõnda osa) kas teile teatamata või sellest teatamata ning te kinnitate, et me ei vastuta teie ega kolmanda isiku ees veebisaidi mis tahes muutmise ega tagasivõtmise eest; ja / või muutke neid tingimusi aeg-ajalt, teatamata sellest teile või ilma ette teatamata, ja teie veebisaidi (või selle osa) jätkuvat kasutamist pärast sellist muudatust loetakse teie nõusolekuks sellise muudatusega. Kasutame oma mõistlikke jõupingutusi veebisaidi hooldamiseks. Veebisait võib aeg-ajalt muutuda. Teil ei ole õigust saada hüvitist, kui see mõjutab teie veebisaidi mis tahes osa kasutamist või kui kogu veebisaidi või selle osa ebaõnnestumine, peatamine või tühistamine on põhjustatud meist sõltumatutest asjaoludest.


Küpsiste jälgimine
Veebisait võib aeg-ajalt kasutada küpsiseid ja jälgimistehnoloogiat, sõltuvalt pakutavatest funktsioonidest, kuid mitte ainult. Küpsised ja jälgimistehnoloogia on kasulikud teabe kogumiseks, näiteks brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem, veebisaidi külastajate arvu jälgimiseks ja külastajate veebisaidi kasutamise mõistmiseks. Küpsised võivad aidata ka veebisaiti külastajate jaoks kohandada. Isiklikku teavet ei saa küpsiste ja muu jälgimistehnoloogia abil koguda, välja arvatud juhul, kui olete varem andnud isikut tuvastavat teavet, võivad küpsised olla sellise teabega seotud. Meiega registreerudes annate seega nõusoleku sellise teabe jagamiseks kolmandate isikutega.


Kolmandate osapoolte lingid
Püüdes oma kasutajatele suuremat väärtust pakkuda, võime pakkuda linke teistele veebisaitidele või ressurssidele. Te tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta selliste väliste saitide või ressursside kättesaadavuse eest, ning nõustute ka sellega, et me ei toeta ega vastuta otseselt ega kaudselt privaatsuspõhimõtete ega sisu (sealhulgas selliste veebisaitide valeandmeline või laimav sisu), sealhulgas, kuid mitte ainult, igasugune reklaam, tooted või muud materjalid või teenused, mis on sellistel veebisaitidel või ressurssides kättesaadavad või mis on nendelt veebisaitidelt või ressurssidest saadaval, samuti mis tahes põhjustatud või väidetavalt põhjustatud kahjude, kaotuste või kuritegude eest seoses sellistel välistel saitidel või ressurssides saadaoleva sellise sisu, kaupade või teenustega või nendele tuginemine.


Järelevalve
Meil on õigus oma äranägemise järgi jälgida kogu veebisaidiga seotud tegevust ja sisu. Võime uurida kõiki käesolevate nõuete ja tingimuste teatatud rikkumisi või kaebusi ja võtta mis tahes meetmeid, mida peame asjakohaseks, mis võivad hõlmata, kuid mitte ainult, hoiatuste esitamist, teie juurdepääsu peatamist, lõpetamist või tingimuste lisamist teie juurdepääsule ja / või eemaldamist mis tahes veebisaidi materjalidest.


Seadus
Tingimusi reguleerivad ja tõlgendavad eranditult Rootsi seadused, mille vaidlustes on ainupädev kohtutel.


Elektrooniline side
Kui külastate veebisaiti või saadate meile e-kirju, suhtlete meiega elektrooniliselt. Teie veebisaidi kasutamist loetakse teie nõusolekuks saada meilt elektrooniliselt teateid, mis võimaldavad meil teiega suhelda e-posti teel või veebisaidile teadete postitamise teel. Nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muud teatised, mida me teile elektrooniliselt edastame, vastavad kõigile seaduslikele nõuetele, et selline suhtlus oleks kirjalik.

Intellektuaalne omand
Kogu veebisaidil sisalduv sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, graafika, logod, nupuikoonid, pildid, heliklipid, digitaalsed allalaadimised, andmete kompileerimised ja tarkvara, on meie või meie sisupakkujate omand ja seda kaitseb rahvusvahelised autoriõiguse seadused. Kogu veebisaidi sisu koostamine on meie ainuomand ja seda kaitsevad rahvusvahelised autoriõiguse seadused. Kogu veebisaidil kasutatav tarkvara on meie või meie tarkvara tarnijate omand ja seda kaitsevad rahvusvahelised autoriõiguse seadused. Registreeritud ja registreerimata kaubamärkide veebisaidil kuvatud kaubamärgid, nimed, logod ja teenusemärgid (üheskoos „Kaubamärgid“) kuuluvad meile. Midagi veebisaidil sisalduvat, välja arvatud tingimustes sõnaselgelt öeldud, ei tõlgendata teie kui mis tahes litsentsi andmist või õiguse kasutada mis tahes kaubamärki ilma meie eelneva kirjaliku loata. Kõik õigused sisule ja kaubamärkidele ning meie ja / või meie sisupakkujad säilitavad ja säilitavad neid. Lisaks kinnitate, et meie ja / või meie sisutarnijad on kogu veebisaidi sisu ja kaubamärkide omanikud, olenemata sellest, kas tegemist on konfidentsiaalse teabega või mitte, ja et teil pole sellise materjali suhtes õigusi, pealkirja ega huvi.


Garantiid
Me ei esita mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid veebisaidi toimimise ega veebisaidil sisalduva teabe, sisu, materjalide ja / või toodete osas. Nõustute selgesõnaliselt, et selle saidi kasutamine on teie ainuisikulisel vastutusel. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses loobume kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest, mis puudutavad kaubanduslikkust ja sobivust konkreetseks otstarbeks. Me ei garanteeri, et veebisait, selle serverid või meilt saadetud e-kirjad ei sisalda viirusi ega muid kahjulikke komponente. Me ei vastuta mingil viisil mis tahes kahjude eest, mis tulenevad selle saidi kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, otsesed, kaudsed, juhuslikud, karistuslikud ja kaudsed kahjud. Ei meie ega meie direktorid, töötajad, ametnikud, tarnijad ega teenuse pakkujad ei esita mingisuguseid kinnitusi ega garantiisid, sealhulgas, kuid mitte ainult, otseseid või kaudseid kinnitusi või garantiisid seoses veebisaidi toimimise või teabe, sisu, materjalidega, või veebisaidile lisatud tooted. Nõustute selgesõnaliselt, et veebisaidi kasutamine on teie ainuisikulisel vastutusel. Mingil juhul ei vastuta meie, meie direktorid, töötajad, ametnikud ega meie tarnijad või teenuseosutajad saamata jäänud kasumi või mis tahes eriliste, juhuslike või tagajärgede eest, mis tulenevad või on seotud veebisaidi, meie teenuste või tingimuste kasutamisega. ja tingimused (olenemata sellest, kas need tekivad, sealhulgas hooletus).


Kindral
Anname teile veebisaidile juurdepääsu saamiseks piiratud litsentsi. See litsents ei võimalda veebisaidi ega selle sisu edasimüüki ega ärilist kasutamist; mis tahes toodete nimekirjade, kirjelduste või hindade kogumine ja kasutamine; veebisaidi või selle sisu tuletatud kasutamine; mis tahes kontoteabe allalaadimine või kopeerimine teise kaupmehe kasuks; või andmete kaevandamise, robotite või muude sarnaste andmete kogumise ja väljavõtmise vahendite kasutamine. Pange tähele, et teie kohustus on kontrollida veebisaiti regulaarselt, et teha kindlaks, kas tingimustes on mingeid muudatusi tehtud, ja teie veebisaidi jätkuvat kasutamist loetakse teie nõustumiseks tingimustega. Meie veebisaidi kasutamisel kinnitate, et esitate kogu oma veebisaidil ja / või mis tahes oma isikliku teabe vabatahtlikult ja selleks, et meie seda teavet kasutaksime. Veebisaiti või selle osa ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa, külastada ega muul viisil ärilistel eesmärkidel kasutada. Te ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta raamistada ega kasutada raamistamismeetodeid meile ja meie sidusettevõtetele kuuluva kaubamärgi, logo või muu varalise teabe (sh pildid, tekst, lehe kujundus või vorm) lisamiseks.

Käesolev privaatsuspoliitika on nii inglise kui ka rootsi keeles. Vaidluste korral on ülekaalus ingliskeelne versioon.

MEIE VASTUTUSE PIIRAMINE JA MEIE SAIDI KASUTAMINE

bottom of page